Umaphuthuma


For Men

  • Cleans your body
  • Cleans your manhood
  • Heals infections (izilonda ngaphakathi)
  • Ivusa induku iqine
  • Uyasebenza Impela Embedeni
  • Inyusa Amathuba ekuthola abantwana

For Woman

  • Cleans your body
  • Cleans your womb
  • Heals Infections (izilonda ngaphakathi)
  • Inyusa Amathuba okuthola abantwana


Ndumandumane eyaduma ezizweni, sihlahla somdlebe esingahlalwa yinyoni, nondela mzimba, mbejembeje mfazi onempandla, nhliziyo zamadoda zibovu, nina basetete nina basenyimbane, mkhonto ogwaza igazi, ntaba zikhala amanzi, dictionary ndaba zidida umndeni! Ashuuuuuuuuuuu!