Dr Khehlelezi Funeral Services

Now Open

Office Operating Hours

  • Monday - Friday 8:00am - 17:00pm
  • Saturday 8:00am - 13:00pm
  • Sunday Closed

Funeral Services Contacts

Ndumandumane eyaduma ezizweni, sihlahla somdlebe esingahlalwa yinyoni, nondela mzimba, mbejembeje mfazi onempandla, nhliziyo zamadoda zibovu, nina basetete nina basenyimbane, mkhonto ogwaza igazi, ntaba zikhala amanzi, dictionary ndaba zidida umndeni!  Ashuuuuuuuuuuu!